Bizden HaberlerE-TicaretE-Ticaret Bilgi Bankası

Sosyal medyanın işletmelere sağladığı avantaj, müşterilerin gözünde bir adım öne çıkarıyor olmasıdır. Pazarlamada tutundurma faaliyetleri içerisinde en önemli konu mevcut ve potansiyel müşteriler ile zaman ve mekan kısıtlaması olmadan iletişime geçebilmek ve markayı ön plana çıkarmaktır. Bu amaçlar ile işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesinde kullanabilecekleri araçlardan birisi de sosyal medya platformlarıdır. Radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi geleneksel medya araçlarının yanında işletmeler, günümüzde tüketicilerle etkileşim olanağı sunan sosyal medya araçlarıyla etkili pazarlama iletişimi kurmalarını sağlamıştır.  Geleneksel medya araçları haricinde, sosyal medya araçları firmaların pazarlama yaklaşımlarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. İnternetin sunduğu yenilikler ve özellikler, geleneksel medya araçlarından farklılıklar içermektedir.

Kişiler ve kurumlar arasında doğrudan iletişim kurma gibi, sosyal içerikli iletişim ve ilişki kurma fırsatları da sağlamıştır. Sosyal medya araçları satış tutundurma faaliyetleri için de işletmelere fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler satış tutundurma faaliyetleri için hedef kitle seçebilmekte ve özel kampanyalar sosyal medya sayesinde hedef kitleye ulaşabilmektedir. Sosyal ağlar işletmelere ticari ve ekonomik faaliyetleri için önemli derecede fırsat ve imkanlar yaratmaktadır. İşletmeler ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi ve fiyat paylaşımı gerçekleştirerek kendi E-Ticaret siteleri ve hizmet popülaritelerini arttırabilmektedir. Sosyal medya araçları işletmelerin tüketicilerle olan ilişkilerini kuvvetlendirilmesinde ve samimiyet derecesinin arttırılması konusunda imkanlar sunar. Bunun sayesinde işletmeler mevcut ve potansiyel müşterilerini etkileyebilmekte ve marka bağlılıklarını arttırabilmektedirler.

Sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter ) kullanan firmalar, kişilerle interaktif iletişim kurarak onları markaları hakkında olumlu düşüncelere yöneltebiliyorlar. Bu kişilerin de markayı sosyal medyada başka kullanıcılara tavsiye etmesi ve deneyimlerini paylaşması üzerine, diğer sosyal medya kullanıcılarının da satın alma davranışlarında etkili olmaktadır. Sosyal medya platformlarının günümüzde tüketicilerin hayatlarının bir parçası olması firmalar için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Firmaların sosyal medyayı kullanmaları bir zorunluluktan ziyade marka imajlarını kuvvetlendirmede ve prestij sağlamaları açısından da değer taşımaktadır. İşletmelerin online topluluk üzerinde reklam yaparak gelir elde edebileceği gibi sanal toplulukların da stratejik karar vermede etkin bir kaynak olduğu bilinmektedir. Bunun sayesinde müşteri ilişkileri gelişmekte, tüketici davranışları anlamlandırılabilmekte ve yeni ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerin katılımı da gerçekleştirilebilmektedir.

Sosyal Medyanın İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Sosyal Medyanın Satın Alma Sürecine Etkisi

Tüketiciler satın alma kararından önce, ürün veya hizmet ve marka hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar doğrultusunda almak istedikleri markalara yönelik riskleri değerlendirirler. Sosyal medya tüketicileri satın alma davranışlarındaki karar verme süreçlerini değiştirmektedir. Sosyal medya araçları sayesinde tüketicilerle firmalar arasındaki iletişim güçlenmiştir. Sosyal medya sayesinde tüketiciler diğer tüketicilerin düşüncelerini öğrenebilir, satın alacağı ürün için bilgi edinebilir. Tüketicilerin satın alma kararını olumlu etkiler. Firmaların marka değeri artar ve müşterilerin gözünde iyi konumda olur.

Tüketiciler ürün veya hizmet hakkındaki olumlu veya olumsuz düşüncelerini sosyal ağlar sayesinde diğer tüketicileri de bilgilendirebiliyorlar. Tüketiciler sosyal medya platformlarında bilgi toplayabilmekte, ürünün veya hizmetin kalitesi ve fiyatı hakkında araştırmalar yapabilmektedirler. Alternatiflerin değerlendirilmesi sonucunda tüketici satın alma davranışı sergilemektedir. Sosyal medyada tüketim davranışlarına etki eden üç temel davranış vardır. İlki; pozitif veya negatif ağızdan ağıza iletişim ve fikir liderlerinin etkisi gibi tüketime etki eden davranıştır. İkincisi; kullanıcıların ürünler hakkında bilgi arayışları ve arkadaş çevresinin düşüncelerini araştırması gibi tüketim hakkında çevresinden etkilenen davranışlarıdır. Üçüncüsü ise; kullanıcıların satın alma sürecinin sonunda işletmeyi sosyal medyada araştırması ve geçmiş şikayet, memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumlarına göre değerlendirme yaparak satın alma davranışı sergilemesidir.

Sosyal medya tüketicileri aradıkları bilgiye birçok farklı kanaldan ulaşabilirler. Sosyal medya tüketicisi kendi ağında bulunan kişilerin düşüncelerine, fikirlerine ve haberlerine öncelik tanırlar. Sosyal medyada ile daha fazla insana ulaşır bu nedenle orada oluşan düşünceler, bilgiler her tüketici için önemlidir. Tüketicinin satın alma davranışını çok fazla etkiler. Tüketici sosyal medya ile edindiği bilgiye göre istediği ürünü alıp alma kararı verir. Tüketicinin işletme hakkındaki düşünceleri genellikle sosyal medyadaki izlenimleri etkiler. İşletmenin sosyal medyada marka değeri bilinir, tanınırsa ve diğer tüketici memnuniyeti, değerlendirmeleri olumlu ise yeni tüketicileri ağına çekmesi kolaylaşır ve tüketici gözünde satın alma davranışını olumlu olur. Yani sosyal medya ile işletmeler yeni müşteriler edinebilir ve müşterilerin satın alacağı ürün hakkında daha fazla bilgilenmesini yoruma açık bir kanalda sağlamış olur.


Bu yazılar da ilginizi çekebilir
Ücretsiz Deneyin

Tüm gelişmiş özelliklerine göz atın

Demoyu İnceleyin