Bizden HaberlerE-TicaretE-Ticaret Bilgi Bankası

Bu makalemizde e-ticaretle alakalı genel soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Sorularla E-ticaret Rehberi 2‘ yi sizler için oluşturduk.

 

E-ticaretin Avantajları Nelerdir ?

 

 

Uluslararası ticari iSorularla E-ticaret Rehberi 2şlemlerde sözleşmenin yapılmasından başlayarak ödemeye kadar alıcılar, satıcılar, bankalar, nakliyeciler, sigortacılar ve bu sürece dahil olan diğer taraflar ticarete konu olan mal ve hizmete ilişkin bilgi üretir, alır, işler, düzenler ve soyalar. Geleneksel ticarette bir ülkede diğer bir ülkeye sevkiyat sürecinde 50 tane belge düzenlenir ve bu belgenin 360 civarında kopyası çıkarılır. Genellikle işlem başlata kişi tarafından doldurulan bilgiler, bu sürece dahil olan tüm taraflar tarafından talep edilir ve bu bilgilerin elle tekrar doldurulması sırasında hata yapılır. Bu
sebeple de bilgilerin ilgili makama aktarımı uzun bir zaman dilimi alır.

 

Geleneksel ticaretle yapılan işlem maliyetlerinin tüm Dünya hacminin % 10 luk dilimden % 7 lik bir oranı kapsadığı BM Uluslarası Ticaret Etkinliği Sempozyumunda ortaya konmuştur. Bu noktada e-ticaretin geleneksel ticarete karşı avantajları şöyle maddelenebilir;

 

 • E-ticaret pazara girişteki engellerin azalmasını sağladığı gibi herkese eşit oranda erişim olanağı sağlar,
 • Ticari işlemlerin belgelenmesi ve iletilmesi internet ortamında daha kolay sağlandığı için hata şansı ve zaman açısından daha yüksek oranda kar sağlanır,
 • Malların üretim aşamasından satışına kadar olan zincirde değişiklikler meydana geldiğinde alıcı ve satıcının bir araya gelmesine gerek olmadığından özellikle hizmet ticaretinde işlem maliyetlerinde azalma olur, aracıların yerini web sayfaları ve elektronik pano bültenleri alır,Sorularla E-ticaret Rehberi 2
 • Firmaların pek çok faaliyetlerinin daha düşük maliyetle yapılması ve üreticiler arasında rekabetin artmasının yanında bilgilerin etkin ve hızlı iletilmesini sağlar, Ayrıca e-ticaret sürekli ulaşılabilir olmada fayda sağlamaktadır,
 • Daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi , test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün hale geldiğinden dolayı arz tarafı talebe daha hızlı uyum sağlar,
 • Alıcılar kendi evlerinden sipariş verme ve evlerinden teslim alma imkanına kavuştukları için e-ticaret perakende satışlarda önemli değişikliklere yol açar. Ayrıca firmalar müşterilerine çok daha fazla sayıda ürün çeşidi sunabilmektedir,
 • Küresel seçim yapabilme imkanında kavuşan tüketiciler önemli fiyat indirimlerini elde edebilirler,
 • Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşer,
 • Ürünlerin sipariş edilmesi ile teslim alınması arasında geçen süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri azalır,
 • İnternetin yaygınlaşması ile bu ortamda sunulan bilgilerin artmasıyla bilgi ve iletişim piyasalarında ciddi değişiklikler yaşanmaktadır. Tüketicilerin daha yüksek kalitede bilgi talep etmesi, bilgi toplama ve işleme alanında uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu da bilgi işlem sektöründe yeni iş imkanları yaratmakta olup, yeni fikirlere sahip bir girişimcinin bu ortamda tanınması ve yer edinmesi daha kolay olmaktadır.

 

 

E-ticaretin Sorunları Nelerdir ?

 

Sorularla E-ticaret Rehberi 2E-ticarette Güvenlik

Açık ve kapalı ağlar arasındaki en önemli farkların başında güvenlik gelmektedir. Açık ağlarda bilgi güvenliğini sağlamak içinse sayısal şifreleme ve imza teknolojileri kullanılmaktadır. Kesintisiz, küresel bir altyapı kurmak ve bu yapının gerçekten güvenli olduğuna dair kullanıcılar arasındaki inancı güçlendirmek için sürdürülen çalışmaların üzerinde durduğu temel kavramlar şu şekilde açıklanmaktadır;

SSL ve SET; Elektronik ortamda açık ağlarda yapılan ticari alışverişlerde iki güvenlik yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan SSL ve Güvenli Elektronik İşlemler (SET: Secure Electronic Transactions) olarak sıralanır. SSL yönteminde satıcı kendi web sayfasında kuracağı satışa sunduğu mal veya hizmete yer verdiği gibi bir sipariş formuna da yer verir. Alıcı bu sipariş formunu doldurur ve kredi kartı numarasını girmek suretiyle o mal ve ya hizmet bedelini karşılayarak siparişini tamamlamış olur. Daha sonra satıcı, alıcıya kredi kartı vermiş olan kuruma giderek parayı tahsil eder.

 

Elektonik ortamda yapılan ticaretin diğer bir şekli SET yöntemidir. Bu yöntemde müşteri, üye işyeri ve finans kurumu, çoğunlukla da banka olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Alıcı elektronik ortamdaki alışverişinde kredi kartı yerine finans kurumu tarafından verilen bir sertifika kullanılır. Alışveriş alıcı tarafınsan onaylandığında sertifika ile ödeme gerçekleştirilir. Sertifika numarası sistem tarafından verildiğinden dolayı herhangi bir kişi tarafından öğrenilme tehlikesi bulunmamaktadır. SET yönetiminde taraflar kapalı bir ağ içerisinde işlem gördüklerinden sistemin güvenliği daha etkin bir şekilde sağlanmaktadır.

Gerek SSL, gerekse SET yönteminde müşterinin kullanmış olduğu kredi kartı veya sertifika numarasının, hesap bilgilerinin çalınması ve ya üçüncü şahısların eline geçmesi mümkündür. Fakat bu durumun önüne geçmek için bankalar yapılan sözleşmelerle kullanıcıları koruma altına alır.

 

 

E-ticaretin İş Hayatına Etkileri Nelerdir ?

 

E-ticaretin iş hayatına etkilerini aşağıdaki şekilde sizler için sıraladık;

 

 • KOBİ’ lere büyük firmalarda eşit şartlarda rekabet etme imkanı,
 • Reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma,
 • Pazar raporları ve stratejik planlama konusunda ilerleme,
 • Etkin pazarlama,
 • Eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşım
 • Ürün ve hizmet tasarıma müşterinin dahil edilmesi gibidir.

 

 

 

E-ticaret ve Hukuk

 

 

 • Tüketicinin Korunması; E-ticarette tüketicinin korunmasından söz ederken iki konuyu göz ardı etmememiz gerekmektedir. Bunlardan ilki iki farklı işlem kategorisini içeriyor olmasıdır. İlk kategori fiziki malların seçimi, siparişi ve hatta ödemesini internet aracılığıyla yapmayı kapsamaktadır. Bu tür ticarette esas itibariyle internet bir posta yoluyla sipariş vasıtası olarak kullanılır, ürün teslimi ise postayla paket teslimi gibi geleneksel yollarla gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu işleme ilişkin tüketici sorunları posta veya doğrudan satış yoluyla yapılan işlemlerde sorunların çözümüne benzer yollarla çözülebilir. İkinci kategorideki işlemlerse veri, yazılım, müzik ve film benzeri fiziki malların ticaretini içermektedir. Bu malların seçimi, siparişi, bedelinin ödenmesi ve ürün teslimi tamamen sanal ortamda yapılır; geleneksel yol ve yöntemler kullanılmaz. Bu tür ticari işlemler yeni ve farklı sorunlar içerir.

E-ticarette tüketicinin korunması kapsamında göz önünde bulundurulması gereken ikinci konu e-ticaretin sınır tanımaz, oluşudur. Aynı ülke içerisinde yapılan e-ticarette karşılaşılan tüketici sorunları , diğer yollarla yapılan ticarette karşılaşılan sorunlara benzer yöntemlerle çözüme kavuşturulabilir. Ancak tüketici ile satıcının farklı ülkelerde bulunduğu durumlarda tüketici sorunlarının çözümünde ciddi problemlerle karşılaşılabilmektedir.

Sorularla E-ticaret Rehberi 2

E-ticaretin Geleceğine Dair

 

 

Kısa bir geçmişine rağmen ekonomik faaliyetlerde ve toplumsal yaşantıda köklü değişikliklere yol açacak gibi görünen e-ticaret öncelikle iş çevrelerinin yapısını değiştirmektedir. Farklı yapıda aracılar, yeni ürünler, yeni pazarlar ve tüketiciler ile iş çevreleri arasında yeni ilişkiler ortaya çıkarmaktadır. E-ticaret geliştikçe daha esnek ve kolay uyum saplayan bir yapı gerektirmekte bu da çalışanların işlev ve yeteneklerinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu açıda bakılacak olursa e-ticaretin ilerideki olası ekonomik ve toplumsal etkilerini şöyle tanımlamak mümkündür;

 • Pazar yeri değişecek,
 • Alım-satım hızlanacak,
 • Ekonominin işleyiş yoğunluğu artacak,
 • Ekonomik faaliyetlere açıklık gelecek,
 • Zamandan tasarruf sağlanacak,
 • Üretim maliyetleri düşecek,
 • Fiyatlandırma yöntemi değişecek,
 • İşletmelerin örgüt yapısı yeniden şekillenecek,
 • Yenilikler ivme ve zenginlik kazanacak,
 • İş gücü önem kazanacak ve istihdam uzun vadede artacak,
 • E-ticaret girişim sayısı yükselecek,
 • İletişim altyapısı gelişecek,
 • Veri tabanı kullanımı büyük önem kazanacak,
 • Eğitim imkanları artacaktır.

Sonuç olarak e-ticaretin pazar payı oranı artmaktadır ve ilerleyen zaman dilimlerinde dahada çok artacaktır. Bununla beraber e-ticaret birçok alanda bize avantajlar sağlamaktadır. Unutmayın e-ticarrette ilk yapmanız gereken başaracağınıza inanmak ve bu yolda çaba sarf etmektir.

Sorularla E-ticaret Rehberi 2 konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde Sorularla E-ticaret Rehberi 2 konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

 


Bu yazılar da ilginizi çekebilir
Ücretsiz Deneyin

Tüm gelişmiş özelliklerine göz atın

Demoyu İnceleyin