E-Ticarette Yaratıcı İçerik Hazırlama

E-ticarette iletişimin amacı ilgi uyandırmak, dikkatini çekmek, satın alma arzusu uyandırma ve satış aşamasına geçirmektir.• Kullanıcılar: Ürünü kullanacak kişiler. Satın almaya etkileri küçük de olabilir büyük de. Bazı durumlarda alım sürecini başlatan ve

alınacak ürünün özelliklerini belirleyen kullanıcıdır.
Giriş tutucular: Alım merkezindeki üyelere bilgi akışını kontrol edebilen kişiler.
Etkileyiciler: Normalde satın alma birimindedirler. Satın alma birimine alternatif teklifleri değerlendirme veya satın alma kriterlerini oluşturmada yardım ederler. Kalite kontrolcü veya araştırma geliştirmeciler buna örnektir.
Karar vericiler: Formal yetkisi olmasa da asıl satın alma kararını veren kişilerdir. Bu kişiyi belirlemek zor olabilir.yaratıcı içerik

E-pazarlama yaparken insan psikolojisinin bazı ortak özelliklerini dikkate almakta fayda vardır:
Alıcı: Tedarikçiyi seçme ve satın alma işlemini sonuçlandırmaya yetkili kişiler. Webde sunulan bilgiler satın almanın aşamalarına göre konumlandırıldığında, veri indiriminde sorulacak formlarda müşterinin; satın almadaki yetkisi, bütçesi, zamanlaması ve ihtiyacın aciliyeti anlaşılmaya çalışılmalıdır.

a. Merak: Güçlü bir motivasyon olabilir. İnsanlar bir şeyleri kaçırmaktan korkarlar. Ürünle yeni bir fayda sağlanacaksa bunu

belirterek siparişe dönüştürmek için harekete geçmeleri sağlanabilir.
b. Aşırılık, ölçüsüzlük: İnsanlar her şeyin en iyisini en düşük rakamla almak isterler. Pazarlık yapma istekleri baskındır. İkna için ürünün üretilme süreci ve maliyetleri anlatılabilir.
c. Hata yapma, yanlış karar verme korkusu: Bu genelde tüm reklamlarda üstesinden gelinmesi gereken en büyük engeldir.

 Bunun için reklamda kanıtlar sunulabilir, kullanıcılardan alıntılar kullanılabilir. İkincisi, memnun kalınmadığı durumda geri alma garantisidir. Üçüncü bir yol, deneme imkanı olabilir.
d. Özel, tek olma: İnsanlar sadece kendilerine özel yapılan teklifleri duymak isterler. İsimlerini söylemek bir yöntemdir. Teklifleri genele değil ünvanlara göre, örneğin sadece yöneticilere yapmak sonuç getirici olabilir.
e. Stresi veya sıkıntıyı önleme: Gereksiz baş ağrılarını, sıkıntıları yaşamamak da önemli bir motivasyondur. Çoğu kişi onları daha fazla uğraştıracak işlere girmek istemez. Alım yapan kişilerin rahatlığını sağlayacak çözümler satışı kolaylaştırır.

Demo Talebi

Merkez : Acıbadem Mah Çeçen Sk. Akasya Residence A1 Kule No:150 ÜSKÜDAR İSTANBUL