Bizden HaberlerE-TicaretE-Ticaret Bilgi Bankası


E-ticaret
çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından farklı tanımlarla ifade edilmektedir. E-ticaret konusunda önemli çalışmalar yapan OECD ‘ nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) yaptığı tanıma göre kişilerin ve kurumların yazılı metini, ses, görüntü gibi sayısallaştırılmış verilerin işlenerek açık veya kapalı ağlar üzerinden iletilmesine dayanan ticaretle alakalı işlemlere e-ticaret denmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü’ ne (WHO) göre ise e-ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. Ve bu tanım kendi içerisinde 3 süreçten meydana gelmektedir.

E-ticaretin KOBİlere EtkisiGenel tanımlarıyla bakacak olursak e-ticaret mal veya hizmet alım ya da satımının elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. E-ticaret sadece bir ürünün katalogdan sipariş edilmesi değil bir işletmenin tüm elektronik işlemleri kapsayan bir altyapıdır. E-ticaretin bütün Dünya’ da küresel ekonomi ve toplum üzerindeki etkisi kuşkusuz ekonomik etkinlik, rekabet, karlılık ve bilgi toplumunun ortaya çıkmasında fayda sağlayacaktır. E-ticaret işletmeler arasındaki mevcut ilişkileri, ticari çevre, pazar büyüklüğü ve iş imkanı konusunda temel fırsat sağlamaktadır.

E-ticaretin KOBİlere Etkisi Nelerdir ?

E-ticaretin KOBİ' lere Etkisi

E-ticaret Şekilleri

E-ticaret elektronik ortamda alıcı ve satıcıları bir araya getirmektedir. Bu yönüyle e-ticaret ulusal düzeyden uluslararası düzeylere taşınmıştır. Sadece katılımcılar dikkate alındığında e-ticaret 6 şekilde sınıflandırılır;

  • B2B ( İşletmeden- işletmeye),
  • B2C (İşletmeden- tüketiciye),
  • B2G (İşletmeden-Kamu idaresine),
  • C2G ( Tüketicilerden- Kamu idaresine),
  • C2C (Tüketiciden-tüketiciye),
  • G2G (Devletten-Devletle)

E-ticaretin Kobilere Etkisi E-ticaret Hacmi

E-ticarete ilişkin tahminler yapılmakla beraber, bu konudaki sayısal verilerin ne ölçüde güvenilir olduğu konusu sürekli bir sorgu içerisindedir. Bu e-ticarete ilişkin tahmini veriler e-ticaretle uğraşan firmalar tarafından pazar araştırmalarına dayanan açıklamalarla yapılmaktadır. Bu sebeple e-ticaret konusunda açıklanan raporlarda rakamlar arasında farklılıklar yaşanmaktadır.

E-ticaret hacmi tahmini ölçülere dayanarak bakıldığında her geçen gün daha fazla artmaktadır. E-ticaret hızlı bir şekilde büyümekle beraber toplam hacmin içerisinde pazar payı en yüksek olandır. Buna bağlı olarak İnternet gelişmelere bağlı olarak her geçen gün dahada artmakta ve gelişmektedir.

E-ticaretin Kobilere Etkisi 

E-ticaret potansiyel müşterilerin Dünya’ nın her yanında pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin Dünya pazarına girmelerine olanak tanımaktadır. Daha düşük ürünlerin piyasaya sunulması e-ticarette rekabeti arttırarak tüm ticari işlemlerin maliyetlerini düşürmektedir.

Geleneksel ticaret yöntemleri ile hammadde tedariği yapan şirketler çok sayıda tedarikçi ile iş birliği yapmak zorunda kalırken, e-ticaretle uğraşan şirketler aracıları ortadan kaldırarak direkt olarak tedarikçilerden satın alma şansını yakalarlar. Bu sayede işletmelerin aracı maliyetleride düşerek daha az maliyetle ürün alımı gerçekleştirmiş olurlar.

E-ticaret işletmeler arası ticaretle maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasında olumlu katkılarda bulunmaktadır. Örneğin; Geleneksel ticarette muhasebe ayrı bir alanda tutulurken e-ticarette bunlar tek bir altyapı tarafından sağlanmaktadır. Bu şekilde hem zamandan tasarruf yola gidilmiş hem de daha az insan gücüyle başarıya ulaşma sağlanmaktadır. Ayrıca e-ticarette sipariş eğilimlerin izlenmesi ile, tüketicinin ilgisini çekebilecek yeni ürünlerin seçimi ve sipariş konusunda karar verilmesinde bu yolla kolaylık sağlanmaktadır. B2B e-ticaret, firmalar arasında yapılan ticarette işlem maliyetleri önemli ölçüde azaltacak bir potansiyele sahiptir. B2B e-ticaret sayesinde, özellikle fiyatların belirlenmesi ve ticari işlem detayları ile ilgili maliyetlerden oluşan, koordinasyon maliyetleri azaltılmaktadır.

E-ticaretin KOBİ' lere EtkisiE-ticaret ve KOBİ’ ler

Tüm Dünya’ da kobiler ekonominin çekirdek gücü olarak kabul edilmekte ve gelişmişlik derece ne seviyede olursa olsun hemen hemen tüm Ülkelerin kendi ulusal ekonomileri içerisindeki payının %60-90 nını belirlemektedir. İşte bu gerçekle beraber KOBİ’ lere atılımlarını gerçekleştirmeleri amacıyla teşvikler verilmenin yanı sıra hukuksal, finansal ve teknolojik açılarsan destek verilmeli ve gerekli çabalar harcanmalıdır. Bu konuda özellikle ABD, AB ve Avustralya önemli adımlar atmışlardır. Söz konusu Ülkeler KOBİ’ lerin gelişiminde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliğin geliştirilmesini temel ilke olarak ele almışlardır. Ayrıca, gerek mesle kuruluşlarının KOBİ’ lere finans sağlaması gerekse hükümet organlarının eğitim ve geliştirme programları düzenlemeleri konularının üzerinde hassasiyetle durmaktadırlar.

E-ticaret en büyük etkisini yine KOBİ’ ler üzerinde gerçekleştirmektedir. Sanal ortam büyük ölçekteki işletmelere karşı KOBİ’ lere önemli avantajlar sağlamaktadır. Eskiden beri büyük bir problem olan ürettikleri ürünün satılabilmesi için hedef kitleye ulaşımlarını sağlayacak pazarlama kanallarından yoksun olan küçük işletmeler, yeni düzene adapte edilmezlerse büyük işletmelerin karşısında çaresiz kalacaklardır. İnternet işte tamda bu noktada KOBİ’ lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunarak Dünya’ ya açılma imkanı sunmaktadır. KOBİ’ ler de bu sayede yüksek maliyet harcamaları yapmadan tüm Dünya’ ya ürünlerini tanıtma şansı elde etmektedirler.

E-ticaret gelir akışı yaratır, maliyetlerin azalmasında etkili olur ve daha iyi bir envanter yönetimi sağlar. İnternet, ticaret, içerik ve topluluk için tek bir hedefi göstererek geleneksel iş sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır. E-ticaret KOBİ’ ler için; maliyetlerde azalma, zaman tasarrufu, envanter maliyetlerinin düşmesi ve daha önce elle girişi yapıla faturaların kontrolünün yapılması, yazılması gibi işlemlerin elektronik olarak yapılmasında fayda sağlamaktadır. E-ticaret müşteri bilgilerinin bir veri tabanında tutulması yoluyla, işletmelerin, müşteri davranışlarını daha yakında takip edebilmesi ve inceleyebilmesinde, müşterilerin satın alma davranışlarını takip edebilmelerinde, bireysel olarak pazarlama yapabilmelerinde daha çabuk karşılık verebilme imkanı sağlamaktadır.

İnternet üzerinden yapılan ticarette büyüklüğün önemi yoktur. Ancak ürünleri ve hizmetleri makul bir zamanda ve tam zamanında sağlamak için gerçek bir zaman ve mesafe kısıtlaması bulunmaktadır. İnternet yine bu tarz sorunların kolaylaşması noktasında bize faydalarını sunmaktadır.

E-ticaret KOBİ’ ler açısından etkin bir bilgi ve zaman yönetimi aracıdır. Ulusal ve Uluslar arası boyutta ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi bilgi ve zamanın etkin yönetimini sağlamaktadır. Dolayısıyla ürünün siparişi ve teslimi arasındaki zaman en aza indirgenmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler stoktan düşülmektedir.

Bilgi teknolojilerini kullanmanın ve e-ticaretin işletmelere sağladığı faydalara rağmen küçük işletmeler, teknolojik yetersizlik, yetişmiş eleman eksikliği, e-ticaretin kendilerine sunduğu faydalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmama gibi nedenlerden dolayı e-ticaret sürecine yeterince katılamamaktadırlar. Durum böyle olduğu takdirde küçük işletmeler daha geniş pazarlara açılma fırsatlarını kaçırmaktadırlar. Bugün küçük firmaların çoğu web sitelerini online broşür olarak kullanırken çok az bir bölümü sitelerinden ürün satışı gerçekleştirmektedirler.

E-ticaret KOBİ’ lere geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği gibi ölçütlerde yardımcı olabildiği taktirde onlara yararlı olabilecektir. Ancak, e-ticaret uygulamalarının tek başına ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde KOBİ’ lerin tüm pazarlama sorunlarını çözmesi beklenmemelidir. E-ticaret KOBİ’ lere Uluslararası piyasalara geleneksel ticarete kıyasla daha kolay ve ucuz ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bu fırsattan yararlanmak KOBİ’ lerin yetenekleri ve ekonomik güçleri ölçüsünde yararlı olacaktır.

Sonuç olarak e-ticaret tahminlerinde ötesinde her geçen gün daha fazla büyümektedir. E-ticaret hızlı bir şekilde büyürken toplam ticaret payındaki oranı hala oldukça azdır. Günümüzde ,E-ticaret sayesinde işletmeler daha etkin tedarik ve dağıtım zincirleri oluşturmakta,işlem maliyetlerini azaltmakta ve daha bunun gibi nice avantajlara imkan vermektedir.

Türkiye’ de ki işletmelerin hemen hemen tamamına yakın bir kesimini oluşturan KOBİ’ lerin toplam ihracat içerisindeki payı ise sadece % 10 dur. Bu nedenle KOBİ’ lere yönelik olarak çalışmalar yapılmalı ve onların pazarı girmesinde teşviklerde bulunulmalıdır.

E-ticaretin KOBİ’ lere Etkisi konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde E-ticaretin KOBİ’ lere Etkisi konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.


Bu yazılar da ilginizi çekebilir
Ücretsiz Deneyin

Tüm gelişmiş özelliklerine göz atın

Demoyu İnceleyin