Bizden HaberlerE-TicaretE-Ticaret Bilgi Bankası

 

E-arşiv ve E-Fatura Nedir , 2016 yılında uygulamaya konulan e-arşiv ve e-fatura zorunluluğu birçok şirketin geçiş sürecinde yer almaktadır. Şirketlerin büyük çoğunluğu e-fatura ve e-arşiv arasında ki kullanmasına dahi bilmemektedir. Bu nedenle bu yazımızda bunların ne olduğundan detaylı olarak bahsedeceğiz. E-arşiv, Gelir idaresi tarafından ortaya konulan kurallara uyumlu olarak faturaların elektronik ortam üzerinden düzenlenmesi, faturaların elektronik ortam üzerinden saklanması, ibraz ve raporlamaya ilişkin verileri kapsayan uygulamanın adıdır. E-arşiv faturası da faturaların elektronik ortamda bu uygulama üzerinden düzenlenerek müşterilere iletilmesidir. Belgenin ikinci nüshası, ibrazı ve raporuna ilişkin veriler bu kısımda da tutulmaktadır. Yani e-arşiv faturası elektronik fatura türü olarak karşımıza çıkmaktadır.E-Arşiv ve E-Fatura

 

E-arşivin E-Faturadan Farkı Nedir?

E-arşiv ve E-fatura internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı içinde gelir tablosunda ki brüt satış tutarı 5 milyon lira ve üzerinden yer alan vatandaşlar için e-arşiv uygulaması artık zorunlu tutulmuştur. Bunların haricinde yer alan ancak kendi isteği ile uygulamaya geçmiş olan tüm mükellefler e-arşiv uygulaması üzerinden faturalarını elektronik ortamda düzenlemektedirler. Yine müşteri faturalarını elektronik ortamdan iletmektedirler. E-arşiv ve  e-fatura sıklıkla karşılaştırılan iki kavramdır. E-faturayı e-fatura olan kullanıcılarına iletebilirken, E-arşiv ve e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterilerinize de gönderebilirsiniz.

E-Arşiv ve E-Fatura Nasıl Ayırt Ederiz?

Daha detaylı ele alacak olursak e-fatura ve e-arşiv arasında ki farklar detaylı olarak aşağıda yer almaktadır;

  • E-arşiv B2B, B2C işletmeler tarafından kullanılırken, E-fatura sadece B2B işletmeler tarafından kullanılmaktadır,
  • E-arşivde fatura hem elektronik hem de kağıt üzerinden çıktısı alınarak müşterilere gönderilirken, e-fatura uygulaması sadece elektronik ortam üzerinden gönderilmekte, uygulama üzerinden kağıda çıktıya onay verilmemektedir,
  • E-arşiv uygulamasında GIB’ e ay sonunda hazırlanan bir analiz ile veriler iletilmektedir. E-fatura uygulamasında müşterilere gönderilen her fatura ilk olarak GIB’ e gönderilmektedir,
  • E-arşivde formatta herhangi bir kısıtlama yer almamakta istenmesi halinde UBL- TR kullanılmaktadır, E-fatura uygulamasında ise formatta zorunluluk yer almakta format olarak UBL- TR kullanılması zorunlu tutulmaktadır.

E-Arşiv ve E-Fatura

  • E-arşiv uygulaması 01.01.2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmaya başlanmış e-fatura uygulaması ise 01.04.2014 tarihinde zorunlu olarak kullanılmaya başlanmıştır,
  • E-arşiv uygulaması yukarıda tanımında da bahsetmiş olduğumuz üzere online ortam üzerinden yüksek satışlar yapan vatandaşlar için zorunlu bir uygulama iken e-fatura uygulaması birçok sektörde zorunlu olarak kullanılmaktadır,
  • E-arşiv de özel entegratör tarafından ya da kendi bilgi işlem sistemlerince onay alınarak kullanılmaktadır. E-fatura ise GIB portal, entegrasyon ya da özel entegratörlerden biri seçilerek kullanılmaktadır,
  • Belgeler mali mühür ve zaman damgası vurularak onay almakta ve belgeler bu şekilde saklanmaktadır. E-faturada ise belgeler mali mühürle imzalanır ancak zaman damgası uygulaması yoktur.

 

E-arşiv uygulaması kullanan şirketler tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyerek belirli süreler içinde elektronik ortamda bu belgeleri saklayabilirler. Müşteriler e-fatura kullanmaları halinde ya da nihai tüketiciler olmaları durumunda faturaları elektronik ortam üzerinden iletme hakkına sahip olmaktadır. E-arşiv ile çok sayıda fatura ileten şirketler zamandan, elemandan, maliyetten, arşivleme çalışmalarından ve verim noktasından tasarruf sağlamaktadır. E-arşiv ve e-faturaların elektronik ortamdan düzenlenmesi aynı zamanda kâğıttan tasarruf edilmesi ve sosyal sorumluluk kapsamına da katkıda bulunmaktadır.

 

E-arşiv uygulamasından tüm sektörler fayda sağlarken en çok hizmet sağlayan şirketler, perakende sektörü ve e-ticaret şirketleri avantaj sağlamaktadır. E-faturada kaydı yer alan müşterilere e-arşiv, e-fatura şeklinde iletilir ve buna uygun saklanır. E-fatura uygulamasında kaydı yer almayan vatandaşlara ise fatura çıktı halinde iletilir ikinci nüshaları ise elektronik ortamda koruma altına alınır. Vergi mükellefi olmayan kişiler için ise müşterilerin isteğine bağlı olarak elektronik ortamdan fatura gönderilir ikinci nüsha e-ortamda saklanır.

 


Bu yazılar da ilginizi çekebilir
Ücretsiz Deneyin

Tüm gelişmiş özelliklerine göz atın

Demoyu İnceleyin